Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Publicita realizace SCLLD

Publikováno před dvěma týdny | Rubrika SCLLD 2014-2020

Publicita realizace SCLLD

VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Publikováno před dvěma měsíci | Rubrika Dotace SCLLD 2014-2020

opvvv-logo

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. 8. 2016 aktualizovanou verzi přílohy č. 3 výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.  (Účinnost dokumentu je k 1. 8. 2016)
Změny:  
 • Text Metodického výkladu šablony II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ byl upraven v souladu se zněním jednotky aktivity schvalované Evropskou komisí a požadovaným dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu.
 • V šabloně II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ byl v souladu s textem popisu realizace šablony doplněn počet započítávaných hodin do Výstupu aktivity.
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Vyzva_Sablony_MRR.pdf (486,13 KB) - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Pozvánka na seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika Semináře

Zpravodaj venkova 5/2016

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika Zpravodaje

Zpravodaj venkova 5/2016

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

 • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
 • Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
 • Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
 • Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
 • NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
 • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
 • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
 • Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci

5. číslo zpravodaje ke stažení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2016 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák