Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Pozvánka na seminář: Pozemkové úpravy-příprava a realizace

Publikováno před třemi dny | Rubrika Semináře

Pozvánka na seminář: Pozemkové úpravy-příprava a realizace

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Zubří země, o. p. s. Vás srdečně zvou na seminář Pozemkové úpravy – příprava a realizace. Podrobněji pak v pozvánce.Pozvánka – pozemkové úpravy 

Upozornění: Registrace účastníků nejpozději do 10. 11. 2016 na email: zubri.zeme@centrum.cz nebo přímo on-line zde.

Pozvánka na hromadné konzultace - Práce se šablonami

Publikováno před čtyřmi dny | Rubrika ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Registrace na konzultace do 31. 10. 2016 na emailzubri.zeme@centrum.cz

Pozvánka na hromadné konzultace - Práce se šablonami

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Publikováno před dvěma týdny | Rubrika Dotace

Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé,

rádi bychom vás informovali, že od 11.10.2016 do 31.10.2016 přijímá Státní zemědělský intervenční fond žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:

Operace

Alokace (tis. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

2 548 400

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

756 200

4.3.2 Lesnická infrastruktura

268 600

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

221 300

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

131 400

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

546 800

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

74 900

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

46 300

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

19 900

Více informací najdete na: http://www.szif.cz/cs/CmDocument…

Pokračování tohoto článku »»»

VZORY PŘÍLOH PRO VÝZVY Č. 02_16_022 – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Publikováno před čtyřmi týdny | Rubrika SCLLD 2014-2020 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

opvvv-logo

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 9. 2016  vzory příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vedle samotných vzorů příloh je také zveřejněn dokument s názvem Dokládání výstupů a indikátorů šablony, který je stručným návodem, jak vykazovat jednotlivé výstupy a indikátory. Doporučujeme se s obsahem dokumentu seznámit.

Všechny vzory si můžete prohlédnout na webu MŠMThttp://www.msmt.cz/…podpora-skol

Zpravodaj venkova 8/2016

Publikováno před měsícem | Rubrika Zpravodaje

Zpravodaj venkova 8/2016

V 8. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

  • Vesnicí roku 2016 je valašská Kašava. Obec ze Zlínského kraje vyhrála již popáté
  • Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody České pošty s organizacemi hájícími města a obce
  • Program Národní konference Venkov 2016 – Litoměřice 20. – 21. října
  • Večer venkova na Zemi Živitelce nabídl i „ochutnávku“ regionů
  • Díky anketě jsme vytvořili zásobník námětů, říká Dušan Lederer, starosta Větřkovic a předseda moravskoslezského SPOV
  • Přehled aktivit NS MAS kvůli vleklému zpoždění hodnocení strategií CLLD
  • Nový projekt SMO: Centra společných služeb (CSS): Obce chtějí společně nejvíc řešit dotace

8. číslo zpravodaje ke stažení ZDE

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Pozvánka na hromadné konzultace - Práce se šablonami

1. 11.13:00Nové Město n. M. - zasedací místnost MěÚ

Seminář: Pozemkové úpravy – příprava a realizace

15. 11.08:30Bystřice nad Pernštejnem - Centrum EDEN

Všechny akce

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 399
E-mail:

Manažeři SCLLD
Mgr. Sabina Forejtková
Mobil: 739 393 111

Ing. Lada Marková
Mobil: 739 393 121

Projektový manažer: Mgr. Martin Svoboda
Telefon: 728 479 342
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2016 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák