Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Publikováno před měsícem | Rubrika Dotace SCLLD 2014-2020

opvvv-logo

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Vyzva_Sablony_MRR.pdf (486,13 KB) - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Zpravodaj venkova 5/2016

Publikováno před dvěma měsíci | Rubrika Zpravodaje

Zpravodaj venkova 5/2016

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

 • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
 • Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
 • Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
 • Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
 • NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
 • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
 • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
 • Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci

5. číslo zpravodaje ke stažení

Zpravodaj venkova 4/2016

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika Zpravodaje

Zpravodaj venkova 4/2016

V 4. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

 • Tři organizace samospráv požadují významné posílení rozpočtů obcí. Debyrokratizací země
 • Počet rozpracovaných pozemkových úprav se zvýšil téměř o 320 %
 • Agrární spolky: Dotace z PRV stále neslouží primárnímu účelu. Více se podporuje průmyslové zemědělství
 • Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na cestovní ruch z národních zdrojů
 • Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Pražská deklarace schválená během Evropského Habitatu
 • Valná hromada NS MAS: Musíme být aktivnější v podávání žádostí o podporu strategií regionů
 • Naší velkou výhodou je 100 milionů z POV, to jiné kraje nemají, říká Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl a předseda SPOV Jihočeského kraje
 • Přihlaste se do Vesnice roku 2016

4. číslo zpravodaje ke stažení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2016 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák