Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výsledky tréninkové výzvy

Vyhodnocení podaných žádostí o finanční příspěvek v rámci vyhlášené výzvy MAS Zubří země, o.p.s. ze dne 8.11.2013 k podání projektu na zajištění propagační akce v rámci PRV ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění


Programový výbor MAS Zubří země, o.p.s. dne 7.1.2014 rozhodl na svém jednání na základě doporučení výběrové komise o schválení 9 žádostí a 1 náhradníka k financování v rámci tréninkové výzvy MAS Zubří země o.p.s. s názvem „Živý venkov ve spolupráci s MAS Zubří země“.
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák