Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Veřejné projednání přípravy Strategie CLLD na program. období 2014 - 2020

1. Bystřice nad Pernštejnem – 25.4.2013

2. Nedvědice – 2.5.2013

3. Nové Město na Moravě – 14.5.2013

4. ZÁVĚREČNÉ – Domanín (Borovinka) – 27.6.2013

pozvanka-na-verejna-projednani

Na jednotlivých veřejných projednáních ke tvorbě nové Integrované strategie území MAS Zubří země o.p.s. 2014 – 2020 byli přítomní seznámeni s činností MAS Zubří země, s novým dotačním programovým obdobím a jeho návaznosti na MAS, s příklady dobré praxe z MAS Moravskobudějovicko, s principem Leader a jeho uplatňováním při tvorbě nové ISÚ pro období 2014 – 2020 a se způsoby, kterými se mohli a mohou zapojit do této tvorby (veřejné projednání, jednání pracovních skupin, dotazníky od občanů, podnikatelů a obcí, databáze záměrů, statistiky a mapové podklady).

Dále na veřejných projednáních byly probrány možné oblasti pro diskusi nad současným stavem a vývojem celé oblasti MAS pro budoucí období.

Výsledky a výstupy klíčových priorit jednotlivých tematických oblastí byly zpracovány společně z komunitních veřejných jednání z Nového Města na Moravě, Nedvědice a Bystřice nad Pernštejnem.

 

O klíčových bodech – prioritách, které byly rozděleny do tří tematických oblastí:

1. Podnikání, zemědělství, lesnictví a ŽP

2. Obnova a rozvoj obce

3. Občanská společnost, sociální sféra, vzdělávání

bylo diskutováno ve skupinkách – metodou skupinové práce, kde postupně, označením pěti priorit, došlo k vyjádření ke všem navrženým tematickým oblastem možného rozvoje obce. Ke každé oblasti byl stanoven jeden garant (proškolen před akcí – vystižení podstaty řečeného), který zapisoval a jasně formuloval výstupy z diskuze tak, aby zůstaly zachovány jako skupinová paměť. Tato vyjádření následně byla prezentována na sběrném panelu před ostatními přítomnými z dalších skupin a byla případně doplněna o náměty z ostatních skupin tak, aby se ke každé oblasti mohli vyjádřit všichni účastníci setkání (metoda u stolu – brainstorming). Nakonec byla porovnána s výsledky dotazníkového šetření. Ve spolupráci s účastníky a za pomoci facilitátora byla vytvořena závěrem mapa potřeb a potenciálu části spádového území MAS, na které bude navazovat tvorba strategie celé místní akční skupiny. 
 

Průběh a vytyčení priorit a cílů je v dokumentu Shrnutí závěrů jednotlivých veřejných projednání

Z tohoto shrnutí byly stanoveny jednotlivé konkrétní priority, které byly prezentovány na závěrečném komunitním projednávání – viz Prezentace shrnutí priorit a cílů ISÚ

Ze všech získaných podkladů byla vytvořena Analýza území MAS Zubří země.

Dále v rámci setkání pracovní skupiny a získaných podkladů byla nově vytvořena SWOT analýza celého území MAS, která odráží všechny základní body zaměření rozvoje území.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák