Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uveřejněné dokumenty související s činností MAS

Dokumenty společnosti:

 

Zápisy z orgánů MAS:

 

Interní postupy MAS pro jednotlivé programové rámce:

 

Ostatní dokumenty:

 

Strategie z období 2007 - 2013:

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák