Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro žadatele

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 2. A 3. VÝZVY MAS PRO OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 6.2.2019 v pořadí druhou a třetí výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Druhá výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na sídelní zeleň sloužící ke zlepšení kvality prostředí v sídlech na území MAS Zubří země a třetí výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na protierozní opatření vedoucí k posílení přirozené funkce krajiny na území MAS Zubří země. 

MAS Zubří země iniciovala v období od 8.1.2019 do 17.1.2019 celkem 6 setkání zástupců obcí v územní působnosti MAS Zubří země se zástupci MAS Zubří země, za účelem představení plánovaných výzev MAS pro rok 2019 a 2020. V rámci těchto setkání byly přiblíženy detailně podmínky pro čerpání podpory u obou výzev. 

Vaše individuální projektové záměry lze konzultovat s pověřenou kontaktní osobou výzev: Mgr. Anetou Šlechtovou, tel.: 731 499 188 / 566 590 394, e-mail: mas@zubrizeme.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 5. VÝZVY MAS PRO PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 15.1.2019 v pořadí již pátou výzvu Programu rozvoje venkova zaměřenou na 2 oblasti podpory – Modernizace nezemědělského podnikání (F12) a Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů (F15).

K těmto opatřením pořádá MAS 2 bezplatné semináře, které se konají:

Srdečně zveme všechny potencionální žadatele na seminář!

Kvůli omezené kapacitě přednáškového sálu prosíme předem o nahlášení Vaší účasti na semináři.
 

MAS Zubří země, o.p.s. informuje, že 4. výzva MAS pro Program rozvoje venkova byla před jejím vyhlášením STORNOVÁNA A NAHRAZENA V TOTOŽNÉM ZNĚNÍ A ROZSAHU  5. VÝZVOU MAS PRO PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (termíny a místa seminářů pro žadatele zůstávají beze změny).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

SEMINÁŘ PRO POTENCIONÁLNÍ ŽADATELE 1. VÝZVY MAS PRO OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN

Dne 2.8.2018 se konal v Novém Městě na Moravě seminář pro potencionální žadatele 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin.

Upozorňujeme zájemce o výsadbu dřevin, že z rozhodnutí Programového výboru MAS (ze dne 29.1.2019) byl prodloužen termín pro příjem žádostí o podporu výzvy MAS Zubří země č. 1 pro OPŽP - VÝSADBA DŘEVIN z 28.2.2019 20:00 hodin na 28.6.2019 20:00 hodin!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE 

MAS Zubří země, o.p.s. pořádala, ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace, Agenturou CzechInvest a Hospodářskou komorou Žďár nad Sázavou, dne 25.9.2018, seminář pro podnikatele, na kterém byly zájemcům předneseny dotační příležitosti v regionu i mimo něj.

Prezentace z tohoto semináře jsou dostupné zde:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák