Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro žadatele

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZEV MAS PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 18.4.2019 dvě níže uvedené výzvy MAS pro IROP. Informace k výzvám byly žadatelům poskytnuty na bezplatných seminářích, které se konaly k jednotlivým výzvám v těchto termínech:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 2. A 3. VÝZVY MAS PRO OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 6.2.2019 v pořadí druhou a třetí výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Druhá výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na sídelní zeleň sloužící ke zlepšení kvality prostředí v sídlech na území MAS Zubří země a třetí výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na protierozní opatření vedoucí k posílení přirozené funkce krajiny na území MAS Zubří země. 

MAS Zubří země iniciovala v období od 8.1.2019 do 17.1.2019 celkem 6 setkání zástupců obcí v územní působnosti MAS Zubří země se zástupci MAS Zubří země, za účelem představení plánovaných výzev MAS pro rok 2019 a 2020. V rámci těchto setkání byly přiblíženy detailně podmínky pro čerpání podpory u obou výzev. 

Vaše individuální projektové záměry lze konzultovat s pověřenou kontaktní osobou výzev: Mgr. Anetou Šlechtovou, tel.: 731 499 188 / 566 590 394, e-mail: mas@zubrizeme.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE 

MAS Zubří země, o.p.s. pořádala, ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace, Agenturou CzechInvest a Hospodářskou komorou Žďár nad Sázavou, dne 25.9.2018, seminář pro podnikatele, na kterém byly zájemcům předneseny dotační příležitosti v regionu i mimo něj.

Prezentace z tohoto semináře jsou dostupné zde:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák