Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro žadatele

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 3. 11. 2017  dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost se zaměřením na prorodinné a sociální služby.

Znění výzev včetně všech jejich příloh jsou k dispozici zde:

Výzva č. 1 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (I.)

Výzva č. 2 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (I.)

 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+20. 12. 2017 ve 12:00 hodin

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE se konají formou individuální konzultace od 8. do 13. 11. 2017 v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s. v Novém Městě na Moravě v čase schůzky předem domluvené s kontaktní osobou výzev:

pozvánka na výzvu č. 1

Prezentace ze semináře pro žadatele k 1. výzvě MAS Zubří země – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (I.) 

pozvánka na výzvu č. 2

Prezentace ze semináře pro žadatele k 2. výzvě MAS Zubří země – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – (I.)
 


MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 3. 11. 2017 v pořadí již šestou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na investice do dopravní infrastruktury.

Znění výzev včetně všech jejich příloh jsou k dispozici zde:

IROP – 6. Výzva MAS Zubří země – DOPRAVA – (II.)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+20. 12. 2017 ve 12:00 hodin

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE se koná 9. 11. 2017 od 15:30 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s.:

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele
 


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák