Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro žadatele

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 4.5.2017 první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Znění výzvy včetně všech jejích příloh je ke stažení na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: zubrizeme.cz/vyzvy-irop/

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+23. 6. 2017, od 12:00 hodin

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

  • 1. výzva: 15. 5. 2017 od 15:30 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. - pozvánka

Prezentace ze semináře pro žadatele k 1. výzvě MAS Zubří země – IROP – doprava – (I.)

Otázky a odpovědi ze semináře pro žadatele k 1.výzvě IROP – doprava

Prezentace ze semináře pro žadatele k 3. výzvě MAS Zubří země – IROP – školy – (I.)

Otázky a odpovědi ze semináře pro žadatele k 3.výzvě IROP – školy

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák