Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Interní postupy

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Aktuálně platné interní postupy pro Program rozvoje venkova

Přílohy Interních postupů pro Program rozvoje venkova

 

---------------------------------------

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Aktuálně platné interní postupy MAS pro IROP

Přílohy Interních postupů MAS pro IROP

 

---------------------------------------

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Aktálně platná informace o způsobu hodnocení a výběru projektů v OPZ

Jednací řády o způsobu hodnocení a výběru projektů v OPZ

 

--------------------------------------

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Aktuálně platná informace o způsobu hodnocení žádostí o podporu včetně hodnotících kritérií - pro 2. výzvu OPŽP

Aktuálně platné interní postupy MAS pro OPŽP – pro 4. výzvu OPŽP

 

 

 

--------------------------------------

 

HISTORIE INTERNÍCH POSTUPŮ:

Níže nejsou uvedeny odkazy na interní postupy, které byly součástí příloh výzvy nebo je odkaz na relevantní verzi interních postupů uveden přímo na stránce s výzvou:

1. – 7. výzva OPZ

1. – 4. výzva OPŽP

1. – 6. výzva IROP

1. výzva PRV


Pro níže uvedené výzvy naleznete platnou verze interních postupů kliknutím na odkazy níže:

Interní postupy platné pro 2. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 3. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 5. výzvu PRV

Interní postupy platné pro  7. – 9. výzvu IROP

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2021 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák