Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Interní postupy

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Aktuálně platné interní postupy pro Program rozvoje venkova

Přílohy Interních postupů pro Program rozvoje venkova

 

---------------------------------------

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Aktuálně platné interní postupy MAS pro IROP

Přílohy Interních postupů MAS pro IROP

 

---------------------------------------

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Aktálně platná informace o způsobu hodnocení a výběru projektů v OPZ

Jednací řády o způsobu hodnocení a výběru projektů v OPZ

 

--------------------------------------

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Aktuálně platná informace o způsobu hodnocení žádostí o podporu včetně hodnotících kritérií - pro 2. výzvu OPŽP

Aktuálně platné interní postupy MAS pro OPŽP – pro 4. výzvu OPŽP

 

 

 

--------------------------------------

 

HISTORIE INTERNÍCH POSTUPŮ:

Níže nejsou uvedeny odkazy na interní postupy, které byly součástí příloh výzvy nebo je odkaz na relevantní verzi interních postupů uveden přímo na stránce s výzvou:

1. – 7. výzva OPZ

1. – 4. výzva OPŽP

1. – 6. výzva IROP

1. výzva PRV


Pro níže uvedené výzvy naleznete platnou verze interních postupů kliknutím na odkazy níže:

Interní postupy platné pro 2. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 3. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 5. výzvu PRV

Interní postupy platné pro  7. – 9. výzvu IROP

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2020 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák