Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Programové rámce

MAS Zubří země má ve své SCLLD zpracovány programové rámce čtyř operačních programů, s jejichž pomocí bude MAS spolufinancovat část své SCLLD:

MAS Zubří země bude v období 2016–2022 rozdělovat finanční prostředky na území působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstka a Nedvědicka) z těchto operačních programů (aktuální alokace):

  • IROP: 49,987 mil. Kč
  • OP Zaměstnanost: 13,234 mil. Kč (částka uvedena včetně případného spolufinancování že strany žadatele)
  • OP Životní prostředí: 17,546 mil. Kč
  • Program rozvoje venkova: 33,365 mil. Kč
  • CELKEM                  114,132 mil. Kč
programove-ramce-male
KE STAŽENÍ:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák