Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OP Zaměstnanost

Informace z oficiálního webu k OP Zaměstnanost:

esf-fond-logo-2

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Číslo výzvy: 047

Výzva platí od: 29. duben 2016 v 04:00 do: 31. prosinec 2021 v 12:00

Investiční priorita: 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj

Typ výzvy: otevřená výzva

Výzva je otevřená pro projekty předkládané v rámci příslušného programového rámceOPZ příslušné SCLLD, projekty soutěží v rámci příslušné integrované strategie.

Soubory ke stažení:


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák