Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Tréninková výzva

Dokumenty pro žadatele

  • Výzva
  • Formulář žádosti
  • Hodnotící kritéria
  • Harmonogram výzvy

Seminář pro žadatele

Dokumenty pro příjemce

  • Závěrečná zpráva a vyúčtování
  • Soupis dokladů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák