Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy IROP

V současnosti jsou vyhlášeny celkem 2 výzvy IROP:

Pozor změna! U těchto 2 výzev byl termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 26.6.2019 změněn z 10.7.2019 12:00 hodin na 16.9.2019 12:00 hodin. Změna nabývá účinnosti od 27.6.2019.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák