Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Jednací řády a související dokumentace k Interním postupům MAS pro období 2021+

Do roku 2022 budou archivovány Jednací řády a související dokumentace k Interním postupům MAS v „ARCHIVU DOKUMENTŮ“

Od roku 2023 až do roku 2027, ve vazbě na nové programové období, budou dostupné Jednací řády a související dokumentace k Interním postupům MAS pro období 2021 – 2027 zde.

 

OBECNÉ – KE VŠEM OPERAČNÍM PROGRAMŮM

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Jednací řád Kontrolního výboru

Etický kodex, tj. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti zaměstnance/člena orgánu MAS Zubří země 

 

SPECIFICKÉ DOKUMENTY – PROGRAM IROP A PRV

Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum

Potvrzení o převzetí žádosti k hodnocení


SPECIFICKÉ DOKUMENTY – PROGRAM PRV

Vzor – vzdání se práva podat žádost o přezkum


Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Workshop č. 2 k projektu spolupráce

4. 4.09:00Sedliště u Jimramova - lesní pozemek

Workshop č. 3 k projektu spolupráce

25. 5.09:00Sklené - farma Jiří Kunc

Všechny akce

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Manažer OPZ+
Mgr. Jana Lišková
Mobil: 739 393 121

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák