Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Pracujeme z domova

Publikováno před devíti měsíci | Rubrika Aktuality

Dovolujeme si vás informovat, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, byla všem zaměstnancům MAS Zubří země, o.p.s. nařízena práce z domova tzv. home office.

Toto nařízení platí od 24. března 2021 do odvolání.

Je nám velice líto, že se s vámi nemůžeme potkávat osobně, to ale neznamená, že s vámi nechceme být v kontaktu!
Můžete nám volat či psát v pracovní době, tj. od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 – kontakty.

Pokud trváte na osobní návštěvě, je to možné pouze po předchozí telefonické domluvě a s negativním antigenním testem.

Děkujeme za pochopení.

Sběr projektových záměrů

Publikováno před devíti měsíci | Rubrika Aktuality
Pro efektivní shromažďování nových projektových záměrů aktérů v území a aktualizaci projektového zásobníku jsme vytvořili dotazník, který bude k dispozici na našich webových stránkách po celou dobu programového období 2021–2027.
 
Účelem tohoto dotazníku je průběžně zjišťovat nové projektové záměry a potřeby potenciálních žadatelů na území MAS Zubří země a zajistit tak aktualizaci projektového zásobníku s možností nabídnout potenciálním žadatelům dotace dle jejich požadavků. Konkrétní projektové záměry by měly být realizovány v období 2021–2027 na území MAS Zubří země (Novoměstsko, Bystřicko, Nedvědicko).
 
Dotazník naleznete zde nebo pod záložkou 2021–2027 – Sběr projektových záměrů.
 
Hezký den přeje kolektiv MAS

MAS Zubří země se připravuje na programové období 2021 – 2027

Publikováno před jedním rokem | Rubrika Aktuality

Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí, a i když na ukončení realizace projektů podpořených v letošním (i v příštím roce) máme další 2–3 roky, už je třeba myslet na to, na čem budeme pracovat v následujících letech.

V novém programovém období Národní síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou rozdělovat finanční prostředky z těchto dotačních programů: 

 • Integrovaný regionální operační program – IROP,
 • Strategický rámec Společné zemědělské politiky – SZP (Intervence: LEADER),
 • Operační program Zaměstnanost – OP Z + (Priorita 2 Aktivní začleňování terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí),
 • Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP).

Přesto, že jsme ještě nestačili vyčerpat veškeré dotace určené pro naše území, pouštíme se již do přípravy další etapy působení MAS Zubří země na podporu našeho regionu. Předpokladem k tomu je splnění Standardů MAS pro nové období. Dále nás čeká příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 (dále jen „SCLLD“), která po schválení řídícími orgány přinese v dalších letech finanční prostředky z několika operačních programů. 

Přípravu SCLLD jsme zahájili zpracováním analytických dat a dále mapováním potřeb a potenciálu celého území. V současné době zjišťujeme dotazníkovým šetřením potřeby občanů, obcí a jejich příspěvkových organizací, podnikatelů a neziskových organizací regionu. Dotazníky jsou sestaveny k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období.

Tímto bychom rádi oslovili veřejnost, aby se do přípravy Strategie pro náš region zapojili prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazníky jsou k dispozici na webu www.zubrizeme.cz/…-sclld-2021/. Prosíme širokou veřejnost o vyplnění a zaslání na e-mail: mas@zubrizeme.cz do 27.11.2020. Dotazníky je možné vyplnit i online na Googlu.

V prosinci 2020 dále plánujeme veřejné projednání přípravy SCLLD v Nedvědici, Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě. Termíny projednání jsou tyto:

 • 14.12.2020 v Bystřici nad Pernštejnem od 16 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem (1.patro) – pozvánka
 • 16.12.2020 v Nedvědici od 17 hod. ve velkém sále Sokolovny Nedvědice – pozvánka
 • 17.12.2020 v Novém Městě na Moravě od 16 hod. v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě (hlavní sál) – pozvánka

Na veřejné projednání přípravy SCLLD pro budoucí období je zvána široká veřejnost. Žádáme zájemce, aby dodržovali epidemiologická opatření a doporučení, která budou aktuálně v platnosti v termínech konání veřejného projednání.

Zjištěné potřeby vzešlé z komunitního plánování se budeme snažit provázat na dotační programy EU.

Prezentace místních podnikatelů na webu Regiony sobě

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Aktuality

MAS Zubří země, o.p.s. se zapojila do projektu Národní sítě MAS ČR – Regiony sobě. Jedná se o projekt na podporu lokální ekonomiky. Součástí je webová prezentace, která slouží k propojení lokální nabídky producentů s nejen místními konzumenty. Přímo pro území MAS Zubří země (Novoměstsko, Bystřicko, Nedvědicko) bude fungovat na webové adrese: www.regionysobe.cz/zubrizeme/, kde si může každý vyhledat podnikatele z různých odvětví (obchody a prodejny / potraviny a přírodní produkty / řemesla / rukodělné výrobky / služby / stravování a ubytování) působící na území MAS Zubří země. Webová stránka www.regionysobe.cz funguje napříč Českou republikou. Zákazník bude moci kontaktovat podnikatele a objednat si u něj voucher. Podnikatel pak zákazníkovi vystaví fakturu a po zaplacení mu pošle e-mailem voucher na službu nebo produkt. Web ale funguje i bez voucherů – prostě jako prezentace místních podnikatelů.

Cílem není jen propagovat tisíce drobných regionálních producentů, ale vytvořit i unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co nám venkov dává a co je třeba zachovat. Toho doufáme využijí nejen zákazníci z regionů, ale také miliony turistů, kteří stráví letošní léto v Česku. 
 

Prezentace každého regionálního podnikatele bude zdarma a bude obsahovat identifikační a kontaktní údaje, informace o činnosti a vyráběném sortimentu, fotografie výrobků a umístění na mapě ČR.  V případě, že se chcete na webu prezentovat, prosím, kontaktujte správce webu pro území MAS Zubří země – Mgr. Anetu Šlechtovou na emailové adrese: mas@zubrizeme.cz, tel. 566 590 394. 


FORMULÁŘ k vyplnění zde. Vyplněný formulář spolu s fotografiemi výrobků/produktů/služeb  zašlete na adresu: mas@zubrizeme.cz. 


MAS Zubří země, o.p.s. vyhlašuje 6. výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Aktuality Výzvy MAS

 

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 12.5.2020 v pořadí již šestou výzvu MAS pro Program rozvoje venkova. Výzva je zaměřena na tyto čtyři oblasti podpory:

 • Fiche 9 – Investice do sítě lesních cest

 • Fiche 10 – Opravy a budování sítě polních cest

 • Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesa

 • Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství

Příjem žádostí probíhá od 19.5.2020 do 31.7.2020

Podmínky výzvy naleznete zde.


SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k 6. výzvě Programu rozvoje venkova (se zaměřením na výše uvedené čtyři oblasti podpory):

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2021 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák