Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Zpravodaj venkova 2/2017

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika Zpravodaje

Zpravodaj venkova 2/2017

V 2. čísle roku 2017 si například můžete přečíst:

  • K revolučním změnám se nechystám. Chci navázat na Eduarda Kavalu, říká nová předsedkyně Spolku Veronika Vrecionová
  • Jak dále v problematice služeb ve venkovském prostoru
  • Spolek jednal s partnery ze SMO a SMS o strategii prosazování navýšení RUD pro obce
  • MAS mohly začít konečně – po čtyřech letech příprav strategie a po roce od podání žádostí na jejich podporu – vyhlašovat první výzvy pro žadatele
  • Výbor NS MAS o financování organizace, připomínkování problémů s dotačními programy 2014–2020, ale i nastolování vize 2030
  • Obce odmítají zákon o rozpočtové odpovědnosti! Je protiústavní a může ochromit fungování samospráv
  • K návrhu zákona o sociálním bydlení: Místo povinnosti dobrovolné zapojení obcí
  • Výzkumné centrum Univerzity Karlovy RURAL pořádalo seminář Venkov 2017

2. číslo zpravodaje ke stažení ZDE

MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS

MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV

Termín vyhlášení výzvy: 1. 3. 2017

Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020"

Termín příjmu žádostí: od 29.3.2017 do 13.4.2017 do 14 hodin v termínech uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 14. 7. 2017

Místo podání žádostí:

  • Bystřice nad Pernštejnem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (za budovou MěÚ Bystřice n. P.)
  • Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky, dveře č. 217 – vedle ordinace MUDr. Holka), 592 31 Nové Město na Moravě

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají na území MAS místo realizace.

KE STAŽENÍ:

Proč podat žádost o dotaci přes MAS?

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika Dotace SCLLD 2014-2020

Proč podat žádost o dotaci přes MAS?

Navýšení míry podpory u vybraných opatření v rámci PRV až na 70% (v rámci IROP u všech o 5% – na 95%), větší škála podpořených aktivit ve srovnání s výzvami vypsanými přímo dotačními orgány, nižší administrativní náročnost při zpracování žádostí o dotaci v rámci IROP, zdarma poskytování konzultací a seminářů žadatelům/příjemcům dotace v pracovní dny kanceláří MAS Zubří země, o.p.s. na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem a nově také v pondělí na adrese: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky), 592 31 Nové Město na Moravě. 

Pokračování tohoto článku »»»

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Publikováno před čtyřmi měsíci | Rubrika Dotace

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se „Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce“ a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. 160stránková brožura je k dispozici zdarma, a to v tištěné i v elektronické podobě na webových stránkách www.mmr.cz a www.smocr.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák