Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Strategie CLLD MAS Zubří země je konečně schválena

Publikováno před dvěma měsíci | Rubrika SCLLD 2014-2020

Strategie CLLD MAS Zubří země je konečně schválena

Žádost o podporu strategie č. CLLD15_01_046 – „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. 

Schválená verze v podobě podané k 13.12.2016 ke stažení zde SCLLD MAS Zubří země 2014 - 2020 a její přílohy.

mapa-stav-administrace-27-1-2017-nahled

Vzhledem k tomu, že máme téměř po roce strategii schválenou, tak můžeme konečně koncem února vyhlásit výzvu pro IROP a PRV. 

Podrobné informace o vyhlášených výzvách budou zveřejněny do 1. pol. února 2017.


Pokračování tohoto článku »»»

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017

Publikováno před dvěma měsíci | Rubrika SCLLD 2014-2020

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017

Hlavní činností MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka) podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V programovém období 2014–2020 budeme rozdělovat finanční prostředky z IROP, PRV, OPZ a OPŽP. 

V současné době je stěžejní činností MAS pořádání seminářů a poradenská činnost pro školy k vyhlášeným šablonám OP VVV a hromadné konzultace k šablonám ve spolupráci s NIDV. MAS dále poskytuje individuální konzultace budoucím žadatelům a metodickou podporu školám k šablonám z OP VVV. Veškeré poradenství poskytujeme školám a budoucím žadatelům zdarma.

MAS v současné době finalizuje veškeré aktivity související s konečným schválením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvem pro místní rozvoj, která je nezbytným dokumentem pro další činnost a fungování MAS.

Ke stažení:

Pokračování tohoto článku »»»

Zpravodaj venkova 1/2017

Publikováno před dvěma měsíci | Rubrika Zpravodaje

Zpravodaj venkova 1/2017

V 1. čísle roku 2017 si například můžete přečíst:

  • Zvýší se podíl měst a obcí na DPH? Do sněmovny zamířilo několik návrhů
  • Společné prohlášení organizací hájících zájmy samospráv ČR ke změně RUD
  • Střídání v čele Spolku: dlouholetého předsedu Eduarda Kavalu nahradila Veronika Vrecionová
  • Nový projekt Spolku: Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení
  • Saďte s námi stromy! Projekt „Milion ovocných stromů pro krajinu“
  • MAS pomáhají zkvalitnit život na venkově. Díky novým strategiím budou mít třikrát větší částku
  • Celkový stav administrace hodnocení strategií CLLD
  • Průzkum SMS: Zavedení EET provází výrazný zánik provozoven. Obce vyzývají vládu k řešení
  • Zájem o národní dotace MMR stoupá. Žádostí je stále více
  • MZe i v roce 2017 podpoří obnovu a údržbu drobných venkovských památek

1. číslo zpravodaje ke stažení ZDE

PF 2017

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika

PF 2017

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák