Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Aktuální výzvy

V současnosti je vyhlášena v pořadí již třetí výzva MAS pro Operační program Zaměstnanost: 

3.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-(I.)


Příjem žádostí o podporu této výzvy je zahájen od:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 8. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 8. 2018, od 12:00 hodin


Ukončení příjmu žádostí o podporu:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2018, do 12:00 hodin


 


Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák