Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Aktuální výzvy

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 4.5.2017 první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na: dopravu, sociální infrastrukturu a školy.

Znění výzev včetně všech jejích příloh je ke stažení na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: zubrizeme.cz/vyzvy-irop/

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák