Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Aktuální výzvy

V současnosti jsou vyhlášeny dvě výzvy MAS pro Operační program Životní prostředí. 

 

OPŽP

 

2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020, do 12:00 hodin (pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 17.9.2019 změněn z 25.9.2019 20:00 hodin na 2.1.2020 12:00 hodin, změna je účinná od 20.9.2019!)


4. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (II.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 1. 10. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 10. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020, do 12:00 hodin
 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák