Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2019-2023

Projekt „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje II“

 • Žádost podána: 6/2018
 • Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882
 • Cíl dotace: Realizace SCLLD pro programové období 2014 – 2020. Aktivity spojené s realizací SCLLD reg. č. CLLD15_01_046, s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí včetně poradenstvím žadatelům, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací SCLLD.
 • Poskytovatel: MMR ČR – IROP SC. 4.2
 • Doba realizace: 7/2018 – 12/2023
 • Náklady: 13.249.384,– Kč, dotace 12.586.914,– Kč ve výši 95%
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
logo-irop-a-mmr

Projekt „SCLLD MAS Zubří země pro období 2014 – 2020“

 • Žádost podána: 2/2016
 • Registrační číslo: CLLD15_01_046
 • Poskytovatel: 4 programové rámce – IROP, OPZ, PRV, OPŽP
 • Cíl dotace: Implementace a realizace SCLLD MAS Zubří země na svém území působnosti
 • Alokace k rozdělení: 107.602,11 tis. Kč (včetně 1 519,42 tis. Kč na projekt spolupráce)
 • Doba realizace: 2016 – 2023
 • SCLLD schválena 1/2017, implementace SCLLD – první výzva PRV vyhlášena 3/2017.
logo-irop-a-mmr

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák