Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Animace škol

.opvvv-logo

Poradenství s přípravou a realizací šablon pro ZŠ a MŠ, ZUŠ, SVČ

MAS Zubří země, o.p.s. poskytuje školám ze svého území působnosti metodickou a konzultační pomoc s přípravou žádostí v rámci níže uvedených šablon a následnou pomoc školám při samotné realizaci projektů. Pro školy bude tento nabízený servis zcela zdarma.

Výzvy šablon pro školy:

Kontakt na poradce pro oblast Nedvědicko, Bystřicko a Novoměstsko

Mgr. Lenka Víchová, tel.: 774 344 568, e-mail: LenkaVichova@email.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák