Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Animace škol

.opvvv-logo

Poradenství s přípravou a realizací šablon pro ZŠ a MŠ, ZUŠ, SVČ

MAS Zubří země, o.p.s. poskytuje školám ze svého území působnosti metodickou a konzultační pomoc s přípravou žádostí v rámci níže uvedených šablon a následnou pomoc školám při samotné realizaci projektů. Pro školy bude tento nabízený servis zcela zdarma.

Výzvy šablon pro školy:

Kontakt na poradce pro oblast Nedvědicko, Bystřicko a Novoměstsko

Ing. Jarmila Zemanová, tel: 731 575 342, 566 590 394, e-mail: zemanova@zubrizeme.cz

 


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák