Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Vážíme si přírodního bohatství - půda, voda a les

logo-spoluprace-var-2-nahled

Spolu s MAS Oslavka a MAS Českomoravské pomezí o.p.s jsme se pustili do realizace projektu spolupráce s názvem Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les zaměřeného na aktuálně palčivé téma půda, voda a krajina se zaměřením na sucho. 

První aktivitou projektu je zahajovací osvětová akce, která proběhla 17.-18.2.2022. Na zahajovací osvětové akci byly představeny hlavní myšlenky projektu a řada odborníků prezentovala hlavní témata projektu. Další částí projektu jsou přednášky, které se uskuteční v období od února do prosince 2022. V roce 2023 plánujeme uskutečnit celkem 8 exkurzí s workshopy a závěrečnou osvětovou akci s výsledky projektu. 

Cílovou skupinou, na kterou má projekt spolupráce mířit, je široká veřejnost.

Něco málo k projektu: 

„Projekt spolupráce s názvem Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les je zaměřen na spolupráci celkem tří místních akčních skupin, které mají zájem šířit osvětu v rámci environmentálních problémů a informovat v této problematice širokou veřejnost na území všech zúčastněných místních akčních skupin. Environmentální osvěta představuje možné způsoby potřebné k dosažení pozitivních změn v přírodě. Jejím úkolem je budování pozitivního vztahu k přírodě, podpora schopnosti vnímání estetických prožitků v souvislosti s ní, dále se zabývá poznáním vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni. Buduje správné hodnoty, postoje a kompetence k péči o přírodu, připravenost k angažovanému jednání. Smyslem projektu je posílení spolupráce mezi zúčastněnými MAS a předání informací široké veřejnosti na celém území zúčastněných MAS. Cílem projektu je předat cenné informace o přírodním bohatství, rozšířit obzory, zábavnou a zajímavou formou upozornit na environmentální problémy v území a ukázat lidem, jakým způsobem mohou přírodě – ať už lesu, půdě nebo vodě pomoci.“

V rámci projektu bude uskutečněno celkem 27 seminářů, 8 exkurzí/workshopů, ekologická videosoutěž a zahajovací a závěrečná osvětová akce s přednášejícími. Akce se budou konat na území všech spolupracujících MAS – MAS Zubří země, MAS Oslavka a MAS Českomoravské pomezí. 

Plakát projektu. 

Zrealizované výstupy projektu (za MAS Zubří země):

Další akce:

Dne 23.6.2022 se uskuteční další seminář tentokrát v městyse Jimramov, od 18h. Na akci vystoupí pan doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D., který nám přátelskou formou představí jak nejvhodněji vrátit lesy a vodu do krajiny. Poví nám o svých zkušenostech s výsadbou stromů v České republice a na Vysočině a podělí se s námi o zajímavé příhody. V krátkosti nám také představí svoje projekty sázení stromů v Mongolsku, Africe, na Madagaskaru i jinde.

pozvanka-seminar-jimrmov-nova

Přihlašovat se na semináře můžete zdehttps://forms.gle/…ETR8TV7H3aD6

Přehled všech seminářů v rámci projektu Spolupráce na území MAS Zubří země. 

seminare-mas-zubri-zeme-nahled

Ve spolupracujících MAS se další semináře uskuteční až na podzim roku 2022, viz. plakáty níže.

seminare-cmp

seminare-oslavka

plakat-a3-povinna-publicita-dle-nove-prirucky


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák