Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev


NABÍDKA VÝZEV MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PRO ROK 2019

MAS Zubří země, o.p.s. aktuálně nabízí dotace pro žadatele na území MAS Zubří země pro Operační program životního prostředí, konkrétně na:

  • sídelní zeleň v intravilánu obcí (příjem žádostí probíhá do  2.1.2020) - pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 17.9.2019 změněn z 25.9.2019 20:00 hodin na 2.1.2020 12:00 hodin, změna je účinná od 20.9.2019!
  • výsadbu dřevin na nelesní půdě v extravilánu obcí na území MAS Zubří země a současně CHKO Žďárské vrchy (příjem žádostí probíhá do 2.1.2020)

MAS Zubří země, o.p.s. bude v roce 2019 vyhlašovat ještě 1 výzvu pro žadatele na území MAS Zubří země pro Integrovaný regionální operační program, konkrétně na:

  • terminály a parkovací systémyv současnosti je připravovaná v pořadí již 15. výzva MAS Zubří země pro IROP (předpokládaný termín vyhlášení je 11/2019–12/2019)

 

Podrobnosti k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS jsou zájemcům o dotaci k dispozici zde.

 

Dále se také pracuje na přípravě harmonogramu výzev MAS pro rok 2020. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák