Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev

V současnosti není vyhlášena žádná výzva MAS.


MAS plánuje vyhlásit v pořadí již 7. výzvu z Programu rozvoje venkova v prvním čtvrtletí roku 2022. 

Prostředky budou v rámci 7. výzvy PRV směřovány do těchto opatření:

Číslo
fiche

Název opatření

Vazba na článek

Výše dotace

Přibližná alokace fiche

F12

Modernizace nezemědělského podnikání

Článek 19.1.b – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

25 – 45 %

2,6 mil. Kč

F14

Podpora neprodukčních funkcí lesů

Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

100 %

1 mil. Kč

F24

Investice do veřejných prostranství (aktivity MŠ a ZŠ, Hasiči – JPO V., Kulturní a spolková zařízení, Veřejná prostranství, Kulturní památky)

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

80 %

6,6 mil. Kč

 Částky alokace jsou přibližné. 

Příjem žádostí bude pravděpodobně probíhat do pol. dubna 2022. 

Jakmile budou MAS známy další skutečnosti, budou zveřejněny podrobnější informace. 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2021 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák