Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev


NABÍDKA VÝZEV MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PRO ROK 2019

MAS Zubří země, o.p.s. aktuálně nabízí dotace pro žadatele na území MAS Zubří země pro Operační program životního prostředí, konkrétně na:

  • sídelní zeleň v intravilánu obcí (příjem žádostí probíhá do  2.1.2020) - pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 17.9.2019 změněn z 25.9.2019 20:00 hodin na 2.1.2020 12:00 hodin, změna je účinná od 20.9.2019!
  • výsadbu dřevin na nelesní půdě v extravilánu obcí na území MAS Zubří země a současně CHKO Žďárské vrchy (příjem žádostí probíhá do 2.1.2020)

Dále nabízí MAS Zubří země, o.p.s. dotace pro žadatele na území MAS Zubří země pro Integrovaný regionální operační program, konkrétně na:

  • terminály a parkovací systémy (příjem žádostí probíhá do 14.1.2020)

MAS Zubří země, o.p.s. také v současnosti administruje 1 výzvu pro žadatele na území MAS Zubří země pro Operační program zaměstnanost, konkrétně na:

  • Podporu aktivit v rámci sociálních služeb (příjem žádostí probíhá do 31.12.2019 )

Podrobnosti k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS jsou zájemcům o dotaci k dispozici zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Také byl předběžně schválen harmonogram výzev MAS pro rok 2020.

Začátkem roku 2020 (cca od února 2020 do března 2020) budeme přijímat žádosti o dotaci v pořadí již 6. výzvě MAS pro Program rozvoje venkova (PRV). 

6. výzva MAS pro PRV bude zaměřena na tyto oblasti podpory:

  • investice do sítě lesních cest,  
  • opravy a budování sítě polních cest,
  • podpora neprodukčních funkcí lesa,
  • základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (konkrétně investice do veřejných prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). 

V harmonogramu výzev pro rok 2020 bylo schváleno i vyhlášení 16. výzvy pro IROP zaměřené na Cyklodopravu, pravděpodobně na podzim 2020.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák