Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev

NABÍDKA VÝZEV MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PRO ROK 2020

Kancelář MAS Zubří země vyhlašuje dne 12.5.2020 již 6. výzvu MAS pro Program rozvoje venkova (PRV), příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 19.5.2020 do 31.7.2020. Zájemci, kteří mají zájem o realizaci projektu v rámci této výzvy, mohou svoje projektové záměry konzultovat v kanceláři MAS v Bystřici nad Pernštejnem a v Novém Městě na Moravě, dle konzultačních hodin.

6. výzva MAS pro PRV bude zaměřena na tyto oblasti podpory:

  • investice do sítě lesních cest,  
  • opravy a budování sítě polních cest,
  • podpora neprodukčních funkcí lesa,
  • základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (konkrétně investice do veřejných prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a vybrané kulturní památky). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V harmonogramu výzev pro rok 2020 bylo schváleno i vyhlášení 16. výzvy pro IROP zaměřené na Cyklodopravu, které očekáváme na podzim 2020.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2020 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák