Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev

V období od 24.1.2023 do 2.3.2023 proběhl příjem žádostí o dotaci v rámci 8. výzvy MAS pro Program rozvoje venkova. Aktuální informace k výzvě ZDE.


Na podzim 2023 předpokládáme vyhlášení následujících výzev MAS Zubří země:

  • pro Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, alokace výzvy bude činit min. 2 820 000 Kč. Avízo výzvy OP TAK.
  • pro Integrovaný regionální operační program – opatření týkající se:
    • SOCIÁLNÍCH SLUŽEB infrastruktura pro sociální služby;
    • HASIČŮ podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V; 
    • DOPRAVY infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou a cyklistickou dopravu;
    • VZDĚLÁVÁNÍ infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol.

Vyhlašování výzev MAS v programu Společná zemědělská politika (dříve Program rozvoje venkova) a ostatních opatření Integrovaného regionálního operačního programu (KULTURA – revitalizace kulturních památek a revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí; CESTOVNÍ RUCH – veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu), předpokládáme od roku 2024.


V současnosti pro Vás připravujeme podrobný harmonogram výzev MAS do konce roku 2023 a pro rok 2024, jehož finální podoba bude schválena a uveřejněna v polovině září 2023.


 

 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák