Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OP Životní prostředí

opzp-logoOP ŽP – SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

  • výsadba dřevin na území CHKO Žďárské vrchy
  • z původního omezení „orná půda dle evidence LPIS“ bude rozšířeno na veškerou nelesní půdu dle katastru nemovitostí (mimo zastavěná a zastavitelná území)

Soubory ke stažení:

Dne 16. 1. 2017 byla vyhlášena výzva OPŽP 88:

Soubory ke stažení:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák