Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy OPŽP

V současnosti jsou uzavřeny tyto výzvy OPŽP:

1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin - 1.8.2019 od 20 hod.

3. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Protierozní opatření – (I.)  - 25.9.2019 od 20 hod.

  • Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o podporu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák