Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy IROP

Aktuální informace k uzavřené výzvě č. 1 – 6 MAS Zubří země pro Integrovaný regionální operační program:

 Žádost o přezkum - podrobnější informace uvedeny v kapitole 9.1. Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Interních postupů pro IROP 


 
V současnosti jsou uzavřeny tyto výzvy IROP:

IROP – 1. Výzva MAS Zubří země – doprava – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 2. Výzva MAS Zubří země – sociální infrastruktura – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 3. Výzva MAS Zubří země – školy – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 4. Výzva MAS Zubří země – územní studie – (I.) – 2.11.2017 od 12 hod.

  •  Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o podporu. 

IROP – 5. Výzva MAS Zubří země – školy – (II.) - 8.12.2017 od 12 hod.

IROP – 6. Výzva MAS Zubří země – doprava – (II.) - 20.12.2017 od 12 hod.


Uzavřené výzvy

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro podnikatele

26. 6.13:00Nové Město n.M. - 2. konferenční sál KD

PROGRAM SEMINÁŘE
13:00 – 13:20 Registrace a uvítání účastníků
13:20 – 13:40 Rozvoj podnikatelů – Fond Vysočiny (Hájková Ivona)
13:40 – 14:00 Podpora podnikatelů ze strany Agentury CzechInvest (Joura A

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák