Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy OPZ

V současnosti není žádná výzva OPZ uzavřena.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák