Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Zakladatelé

Dne 5.4. 2006 byla zakladatelskou smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Zubří země o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb.

podepsani-smlouvy

Název společnosti: MAS Zubří země o.p.s.

Sídlo společnosti: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

: 276 86 809

Zakladateli společnosti:

  1. Mikroregion Bystřicko, se sídlem Příční 405, Bystřice n.P., IČ: 70830355
  2. Město Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Příční 405, Bystřice n.P., IČ: 00294136

Právní forma: obecně prospěšná společnost zřízená dle zákona

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně do oddílu O, vložky č. 297, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 10.5. 2006 č.j. F 15685/2006.

Zápisy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák