Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

SZP

Strategický plán dotačního programu Společná zemědělská politika (dříve Program rozvoje venkova) předpokládá od roku 2024 kontinuální příjem žádostí o dotaci s plánovanými odstávkami ve vazbě na aktivity, které byly podporované a využívané ve stávajícím (resp. předchozím) období (tj. do roku 2022). 

V rámci daného dotačního titulu je v současnosti připravována ze strany řídících orgánů metodika a pokyny pro zapracování dotačního programu do strategií komunitně vedeného místního rozvoje místních akčních skupin.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák