Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2021 – 2027. 


OP TAK bude v období 2021–2027 podporovat:

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. 
  • opatření s vazbou na SC 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst 

Míra podpory bude činit 50%, režim podpory de minimis.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák