Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2021 – 2027. 


OP TAK bude v období 2021–2027 podporovat:

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. 
  • opatření s vazbou na SC 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst 

Míra podpory bude činit 50%, režim podpory de minimis.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák