Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro školy

Animace škol

Hromadné konzultace – realizace šablon

MAS Zubří země, o.p.s. ve spolupráci s NIDV Jihlava pořádají hromadnou konzultaci – realizace šablon k rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.  Hromadné konzultace jsou určeny pro ředitele a další pracovníky MŠ a ZŠ z území působnosti MAS, kteří se budou podílet na realizaci projektů formou šablon.

Termín:

  • pondělí 2. října 2017 od 13:00 hod., MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, zasedací místnost

Program:

  1. Hromadné konzultace (NIDV – Bc. Soňa Baueršímová DiS.)
  2. Aktuální stav MAP rozvoje vzdělávání OPR Bystřice n. P., Nové Město n. M. – aktualizace strategických rámců před vyhlášením výzvy IROP na školy atd.
  3. Diskuze

Prosím o potvrzení účasti na konzultace do 30.9.2017 na e-mailu: zubri.zeme@centrum.cz. Předem si prosím připravte svoje dotazy k realizaci projektu a vykazování výstupů, vedení dokumentace k projektu, přípravě zprávy o realizaci v IS KP14+ atd.

Ke stažení:

Úvodní seminář k přípravě šablon

MAS Zubří země, o.p.s. pořádá pro  ředitele a další pracovníky MŠ a ZŠ z území působnosti MAS informační seminář k výzvě na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Zatím je na webu MŠMT zveřejněno pouze AVÍZO VÝZVY Č.02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ.

Tento seminář je určen pro, kteří se budou podílet na projektech formou šablon.

1. Termín: středa 22. června od 15:00 hod., MěÚ Nové Město na Moravě, zasedací místnost

2. Termín: čtvrtek 23. června od 15:00 hod., MěÚ Bystřice nad Perštejnem, zasedací místnost

Program:

  1. Představení výzvy
  2. Představení jednotlivých šablon
  3. Portál IS KP14+
  4. Příklady dobré praxe – Šablony v OP VK
  5. Diskuze

Prosím o online registraci na seminář nejpozději do 17. června 2016, abychom Vám mohli připravit podkladové materiály. Kapacita je volná pro 1 účastníka za školu, ale pokud zůstanou volné místa, tak budeme zájemce o více míst dopředu informovat. Zároveň velmi oceníme Vaše postřehy a doporučení z realizace projektů formou šablon v předchozím programovém období v rámci OP VK.

Ke stažení:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák