Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro školy

Animace škol

MAS Zubří země, o.p.s. pořádá pro  ředitele a další pracovníky MŠ a ZŠ z území působnosti MAS informační seminář k výzvě na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Zatím je na webu MŠMT zveřejněno pouze AVÍZO VÝZVY Č.02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ.

Tento seminář je určen pro, kteří se budou podílet na projektech formou šablon.

1. Termín: středa 22. června od 15:00 hod., MěÚ Nové Město na Moravě, zasedací místnost

2. Termín: čtvrtek 23. června od 15:00 hod., MěÚ Bystřice nad Perštejnem, zasedací místnost

Program:

  1. Představení výzvy
  2. Představení jednotlivých šablon
  3. Portál IS KP14+
  4. Příklady dobré praxe – Šablony v OP VK
  5. Diskuze

Prosím o online registraci na seminář nejpozději do 17. června 2016, abychom Vám mohli připravit podkladové materiály. Kapacita je volná pro 1 účastníka za školu, ale pokud zůstanou volné místa, tak budeme zájemce o více míst dopředu informovat. Zároveň velmi oceníme Vaše postřehy a doporučení z realizace projektů formou šablon v předchozím programovém období v rámci OP VK.

Ke stažení:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák