Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy OPŽP

V současnosti je vyhlášena první výzva MAS pro Operační program Životní prostředí, zaměřená na výsadbu dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě na území CHKO Žďárské vrchy a současně na území MAS Zubří země.

 1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin

 

Termín pro příjem žádostí o podporu:

 Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, do 20:00 hodin

 


 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák