Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy OPŽP

V současnosti jsou vyhlášeny celkem tři výzvy MAS pro Operační program Životní prostředí.

 

První z nich je zaměřená na výsadbu dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě na území CHKO Žďárské vrchy a současně na území MAS Zubří země:

1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.)

 

Termín pro příjem žádostí o podporu:

 Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 8. 2019, do 20:00 hodin (pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 21.6.2019 změněn z 28.6.2019 20:00 hodin na 1.8.2019 20:00 hodin, změna je účinná od 24.6.2019!)

 

Druhá výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na zeleň v intravilánu obcí: 

2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin

 

Třetí výzva MAS pro OPŽP pak nabízí dotace na protierozní opatření:
 

3. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Protierozní opatření – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin

 


 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák