Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Venkovský parlament kraje Vysočina

Dne 19. října 2006 byl založen Venkovský parlament kraje Vysočina jako volné sdružení místních akčních skupin kraje Vysočina.

Základní vymezení činnosti:

• bez právní subjektivity,
• koordinace vzájemné spolupráce v rámci místních akčních skupin,
• zastupování zájmů místních akčních skupin kraje Vysočina,
• spolupráce s představiteli kraje Vysočina a dalšími institucemi.

Servisní organizace

Servisní organizací Venkovského parlamentu kraje Vysočina (VPKV) byla zvolena do 30. listopadu 2007 MAS MOST Vysočiny, o.p.s.

Servisní organizace zastupuje VPKV v záležitostech a způsobem, ke kterému ji výslovně zmocní VPKV.

Dokumenty

Zápis z jednání Venkovského parlamentu kraje Vysočina (19.10.2006)
Aktuální informace o průběhu jednání s představiteli kraje Vysočina (16.11.2006)

VIZE – VPKV má být:

sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru, rozvíjející spolupráci mezi subjekty v kraji Vysočina – úsilí o rozvoj venkova,
rovnocenným partnerem při jednáních a spolupráci s krajem Vysočina i nadregionálními orgány,
zdravě fungujícím organismem, pružně reagujícím na potřeby obyvatel venkova kraje Vysočina,
• organizací nabízející smysluplné uplatnění členům parlamentu i jeho partnerů.

CÍL:

Společný rozvoj venkovských oblastí kraje Vysočina.

Zakladatelé

ZAKLADATELÉ Venkovského parlamentu kraje Vysočina
Sídlo Statutární zástupce
MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
Náměstí 17, Velké Meziříčí Mgr. Milan Dufek
MAS Mikroregionu Telčsko, o.s.
Nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč Mgr. Roman Fabeš
MAS Zubří země, o.p.s.
Masarykovo nám. 57, Bystřice n.P. Bc. Josef Vojta
Oslavka, o.p.s.
Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou Ing. Pavel Křeček
Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.
Senožaty 166, Senožaty Mgr. Roman Brzoň
MAS Mikroregionu Novoměstsko, o.s.
Vratislavovo nám. 97, Nové Město n.M. Ing. Tomáš Blažek
MAS Šipka, o.s.
Nábřeží rekordů a kuriozit 811, Pelhřimov Leopold Bambula
MAS Jemnicko, o.p.s.
Husova 103, Jemnice Mgr. Milan Havlíček
LEADER-Loucko, o.s.
Náměstí 9. května, Luka nad Jihlavou Zdenka Švaříčková
MAS Moravskobudějovicko IECC, o.p.s.
Nám. ČSA 55, Moravské Budějovice Ing. Iva Kršňáková

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák