Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Užitečné odkazy

Národní síť místních akčních skupin ČR

  • Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR) bylo založeno začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV).
  • www.nsmascr.cz

Leader plus

  • Stránky o iniciativě Leader+ a seznam místních akčních skupin v ČR s mapou
  • www.leaderplus.cz

SZIF – Program rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák