Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzva k podání nabídky - Internetové stránky

Publikováno před pěti roky | Rubrika Znám křišťálovou studánku

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 

Internetové stránky – webová studie projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku…“ 

  1.                 Vymezení předmětu zakázky a její technická specifikace

Vytvoření a zprovoznění internetových stránek včetně grafického zpracování pro projekt spolupráce „Znám křišťálovou studánku…“, který je financovaný z Programu rozvoje venkova. V popisu položky jsou uvedeny minimální technické parametry, které musí internetové stránky splnit, aby odpovídaly požadavkům projektu. Předpokládaný termín ukončení plnění je prosinec 2014.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák