Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PRV - 5. výzva

MAS Zubří země, o.p.s. informuje, že 4. výzva MAS pro Program rozvoje venkova byla před jejím vyhlášením STORNOVÁNA A NAHRAZENA V TOTOŽNÉM ZNĚNÍ A ROZSAHU 5. výzvou MAS pro Program rozvoje venkova.

  

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 5. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 15.01.2019

Termín příjmu žádostí: od 01.02.2019 do 08.03.2019 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. květen 2019

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.


Oblasti podpory:

  • Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání – výše alokace na dané opatření: 3 684 370,– Kč

  • Fiche 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů – výše alokace na dané opatření 933 345,– Kč

 Celková výše finanční alokace pro 4. výzvu MAS pro PRV: 4 617 715,– Kč.


 Semináře pro žadatele:


ZNĚNÍ VÝZVY MAS č. 5 PRV:

Text výzvy

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ (nutno stáhnout do PC):

 

KE STAŽENÍ:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák