Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Program rozvoje venkova

logo-prv

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

  • Společnost založená na znalostech
  • Vnitřní trh a podnikatelské prostředí
  • Trh práce
  • Udržitelný rozvoj.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Opatření PRV

Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II. Zlepšení životního prostředí a krajiny

Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

  • opatření 2 – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
  • opatření 3 – Vzdělávání a informace
  • určeno pro obce do 500 obyv. - podrobné informace

Osa IV. Leader

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák