Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Přihláška do MAS

  1. Přihláška pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající
  2. Přihláška pro fyzické osoby nepodnikající

Vyplněné a podepsané přihlášky můžete poslat na e-mail: zubri.zeme@centrum.cz nebo info@zubrizeme.cz

nebo poštou na adresu: MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák