Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 4. Výzva MAS Zubří země - územní studie - (I.)

4. Výzva MAS Zubří země – IROP – Investice do kvality územního a rozvojového plánování – (I.)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Interní postupy

 

Odkaz na 45. výzvu IROP – PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 3.3, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 45 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…mniho-rozvoj

 

Finanční alokace na výzvu – 750 tis. Kč (bez 5 % spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 789 473,60 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita: Územní studie 

  • Zpracování územních studií zaměřených na řešení krajiny a pořizovaných podle stavebního zákona.

 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytovány formou individuálních konzultací v termínu od 14. 9. 2017 do 2. 11. 2017 (v termínu vyhlášení výzvy) po předchozí domluvě s kontaktní osobou této výzvy.

 

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 9. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 14. 9. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 11. 2017, od 12:00 hodin

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Scherrerová, manažer SCLLD, tel: 739 393 121, email: scherrerova@zubrizeme.cz

 

Do 4. výzvy MAS Zubří země – IROP – Investice do kvality územního a rozvojového plánování – (I.) nebyly přijaty žádné žádosti o podporu.


Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák