Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 3. Výzva MAS Zubří země - školy - (I.)

Ke stažení:

3. Výzva MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (I.)

Změna výzvy (uveřejněno 15.09.2017)

Informace ke změně výzvy (uveřejněno 15.09.2017)

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Interní postupy

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o procentu podpořených osob / dětí / studentů z projektu

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení ke spádovosti ZŠ k datu podání žádosti o podporu

 

Odkaz na 68. výzvu IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD – SC 2.4, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel: http://www.dotaceeu.cz/…y-pro-vzdela

 

Finanční alokace na výzvu - 5 mil. Kč (bez 5 % spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Infrastruktura základních škol

  • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách, doplňková aktivita.

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

  • Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání, doplňková aktivita.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

  • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích, podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, doplňková aktivita.

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (území MAS Zubří země):

133-mas-cele-uzemi-2017-nahled

 Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Dne 18. 5. 2017 od 15:30 se bude v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 1. patře konat školení pro potenciální žadatele o podporu v této výzvě. Školení bude zaměřeno na samotnou 3. výzvu MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol, na postup hodnocení a výběr projektů. Školení bude trvat cca 2 hodiny. Na seminář je vhodné se předem nahlásit kontaktní osobě této výzvy (Ing. Jarmila Zemanová, MAS Zubří země, o.p.s.), z důvodu omezené kapacity sálu.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele k 3. výzvě MAS Zubří země – IROP – školy – (I.)

Otázky a odpovědi ze semináře pro žadatele k 3.výzvě IROP – školy


ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 4. 5. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 4. 5. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 23. 6. 2017, od 12:00 hodin

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

Uživatelská příručka: Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Jarmila Zemanová, manažer SCLLD, tel: 731 575 342, 566 590 394, email: zemanova@zubrizeme.cz

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák