Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 2. Výzva MAS Zubří země - sociální infrastruktura - (I.)

2. Výzva MAS Zubří země – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (I.)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Interní postupy

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o nákladech na sociální byt

 

Odkaz na 62. výzvu IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 2.1, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP

http://www.strukturalni-fondy.cz/…rojekty-CLLD

 

Finanční alokace na výzvu - 3 mil. Kč (bez 5 % spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita: Rozvoj sociálních služeb – Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

  • Vybudování zázemí pro terénní služby
  • Ambulantní sociální služby
  • Podpora pobytových sociálních služeb

Aktivita: Sociální bydlení – vybudování sociálních bytů 

 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (území MAS Zubří země):

133-mas-cele-uzemi-2017-nahled

 Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Dne 16. 5. 2017 od 15:30 se bude v zasedací místnosti Městského úřadu Nového Města na Moravě ve 4. patře konat seminář pro potenciální žadatele o podporu v této výzvě. Seminář bude zaměřen na samotnou 2. výzvu MAS Zubří země pro IROP Podpora infrastruktury pro sociální služby, na postup hodnocení a výběr projektů. Seminář bude trvat cca 2 hodiny. Na seminář je vhodné se předem nahlásit kontaktní osobě této výzvy (Ing. Ladě Markové, MAS Zubří země, o.p.s.), z důvodu omezené kapacity sálu.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele k 2. výzvě MAS Zubří země – IROP – sociální infrastruktura – (I.)  

Otázky a odpovědi ze semináře pro žadatele k 2.výzvě IROP – sociální infrastruktura - (I.)

 

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 4. 5. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 4. 5. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 23. 6. 2017, od 12:00 hodin

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Marková, manažer SCLLD, tel: 739 393 121, email: markova@zubrizeme.cz

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák