Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Fiche

Návrh podporovaných oblastí (pokud získáme finační prostředky na realizaci strategie ze Státního zemědělského intervenčního fondu) - vychází z SPL. – strana 28

6 Fichí:

  1. Modernizace ubytovacích a sportovních zařízení
  2. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
  3. Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje
  4. Rozvoj občanské vybavenosti
  5. Rozvoj kulturního dědictví venkova
  6. Péče o veřejná prostranství a zlepšení dopravní infrastruktury

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák