Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Fiche

Návrh podporovaných oblastí (pokud získáme finační prostředky na realizaci strategie ze Státního zemědělského intervenčního fondu) - vychází z SPL. – strana 28

6 Fichí:

  1. Modernizace ubytovacích a sportovních zařízení
  2. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
  3. Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje
  4. Rozvoj občanské vybavenosti
  5. Rozvoj kulturního dědictví venkova
  6. Péče o veřejná prostranství a zlepšení dopravní infrastruktury

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák