Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Co je Leader

 • program Evropské unie na podporu venkova
 • v řadě zemí tento program hodnotí jako převrat v rozvoji venkovských oblastí (například v Irsku, Španělsku, Portugalsku, Finsku nebo Velké Británii)
 • je určen pouze pro venkovské oblasti s geograficky homogenním územím a s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000, kde je hustota max. 150 obyvatel/km2 , do regionu nesmí být zahrnuta města nad 25 000 obyvatel → geografické podmínky pro vznik MAS
 • v Evropské unii běží již od roku1991 aje připraven až do roku 2013
 • je to šance pro venkov, který je dnes na okraji politického zájmu
 • finanční prostředky z programu Leader může čerpat pouze MAS, která splňuje všechny podmínky
 • Metodu Leader podporuje Program rozvoje venkova – osa. IV Leader.

 Co je cílem Leaderu

 • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 
 • co nejlepší a nejšetrnější využití přírodních a kulturních zdrojů 
 • podpora místních výrobků a vytváření pozitivního podnikatelského prostředí 
 • využití nových technologií tak, aby místní výrobky a služby byly schopné obstát v konkurenci na evropském trhu 
 • posílení venkovské komunity a její schopnosti vzájemné spolupráce 

Čím je Leader vyjímečný

 • založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol, aktivních občanů… 
 • dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku
 • je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí místní lidé podle místních potřeb
 • je založen na místních lidech, kteří sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty finanční prostředky 
 • o rozdělení peněz se tedy nerozhoduje ve státní agentuře v Praze, ani v krajské či městské samosprávě, nýbrž v Místní akční skupině 

Co znamenají tajemná slova

 • LEADER je akronym z francouzštiny takže pro „lingvisty“: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Régionale
 • v českém překladu: Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova
 • LAG je Local Action Group (anglický název)
 • v českém překladu: Místní akční skupina, u nás se používá zkratka MAS

Organizačně právní podmínky MAS

 • právní subjektivita (o.s. – občanské sdružení, o.p.s. – obecně prospěšná společnost)
 • vlastní projednaná a schválená strategie pro území MAS
 • členové MAS musí mít v daném území bydliště, sídlo nebo v něm musí působit

Členská základna MAS

Místní akční skupina není rychlá jednotka z akčního filmu nýbrž skupina lidí, ve které jsou vyváženě zastoupeni partneři z regionu:

 • samospráva a státní správa
 • školy, muzea, domy dětí a mládeže
 • podnikatelé a zemědělci
 • neziskové organizace a aktivní občané
 • … a další

Členská základna MAS je tedy tvořena:

 • max. 50% veřejnými subjekty
 • min. 50% soukromými subjekty

A jaká musí být místní akční skupina

 • schopná spolupracovat a komunikovat s obyvateli a dalšími organizacemi v regionu efektivní, pracovitá a znalá místních podmínek
 • schopná společně vytvořit a uplatnit v praxi rozvojovou strategii
 • schopná úspěšně administrovat a transparentně rozdělit přidělené finanční prostředky na území MAS
 • složená z lidí, kteří dokáží vidět region jako celek a uvažovat o jeho rozvoji v dlouhodobém měřítku
 • tvůrčí, ochotná sdílet a předávat nápady a zkušenosti
 • schopná najít společnou vizi regionu

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák