Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Zapojte se do akce „Najdi studánku“

Publikováno před jedenácti roky | Rubrika Znám křišťálovou studánku

najdi-studanku-m MAS Zubří země ve spolupráci s MAS Rokytná získaly  z Programu rozvoje venkova ČR – opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce dotaci na projekt „Znám křišťálovou studánku…“, jehož realizace se rozběhne od března 2014. Smyslem a cílem projektu je pasportizace všech studánek na území a obnova 38 vybraných. Na území MAS Zubří země se bude obnovovat celkem 21 studánek, z toho 11 studánek je již vybraných. Zbývajících 10 studánek bychom rádi našli a vybrali v rámci akce „Najdi studánku“, do které se můžete zapojit i vy čtenáři. Pokud víte o nějaké studánce, zašlete svůj tip na emailovou adresu znam.studanku@gmail.com. Do zprávy napište název studánky, její přesnou polohu doplněnou o fotografii. Zaslané náměty posoudíme podle předem stanovených kritérií a po poradě s našimi partnery nejvhodnější studánky zařadíme do studánek, které budou obnoveny.

Hlavním kritériem výběru je poloha studánky. Vaše studánka se musí nacházet v jedné z 69 obcí, které jsou součástí MAS Zubří země. Seznam obcí najdete na internetových stránkách www.zubrizeme.cz. Všechny nalezené studánky budou zpracovány do přehledné databáze na novém společném webu a zároveň budou mít také zpracován odborný rozbor vody, který pro nás zdarma zajistí Vodárenská akciová společnost, a.s. Na realizaci projektu se budou dále podílet partnerské základní školy, obce, Lesy ČR, s. p. a Správa CHKO Žďárské vrchy.

Další informace získáte na tel.:  728 479 342 nebo 566 590 399, 731 575 342.

loga-projektu

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák