Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2014

1. Znám křišťálovou studánku….

Registrační číslo: 13/019/4210a/563/000054

Dotační program: Program rozvoje venkova ČR – opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Doba realizace: 3/2014 – 6/2015

Celková dotace: 2.388.643,– Kč

Partner: MAS Rokytná, o.p.s.

Další informace: http://www.zubrizeme.cz/…ategorie/10/

logo-projektu-studanky2

2. Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zubří země

Registrační číslo: CZ.1.08/3.2.00/14.000194

Dotační program: Operační program technická pomoc – opatření 8.3.2a Podpora absorpční kapacity

Doba realizace: 2/2014 – 8/2014

Schválená dotace: 750.000,– Kčlogo-technicka-pomoc

3. Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2014

Registrační číslo: ID PR00876.0009

Dotační program: Kraj Vysočina

Doba realizace: 1/2014 – 12/2014

Schválená dotace: 150.000,– Kč 

fond-vysociny-sv-rgb-zakladni-maly

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák