Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev

 

V současnosti není vyhlášena žádná výzva MAS.


MAS Zubří země měla schválenou nabídku dotačních příležitostí pro programové období 2014 – 2020 (s přesahem do roku 2021). V současnosti jsou volné finanční prostředky jen v Programu rozvoje venkova, kde MAS získala díky úspěšnému přerozdělování dotací v minulých letech finanční bonus, který v kombinaci se zbytkovou alokací nevyčerpaných finančních prostředků z vypsaných i nevypsaných opatření minulých let utvořil nový finanční balíček, který je možný nabídnout žadatelům v území. Jedná se o přechodové období mezi starým a novým programovým obdobím, které připadá na rok 2022 a v tomto roce MAS plánuje vyhlásit v pořadí již 7. výzvu MAS pro Program rozvoje venkova (dále jen PRV) na tři vybraná opatření. 

7. výzva MAS pro PRV bude vyhlášena dne 26.1.2022 a příjem žádostí bude probíhat do 7.4.2022.

Prostředky budou v rámci 7. výzvy MAS pro PRV směřovány do těchto opatření:

Číslo
fiche

Název opatření

Vazba na článek

Výše dotace

Schválená alokace fiche

F12

Modernizace nezemědělského podnikání

Článek 19.1.b – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

25 – 45 %

2 845 074 Kč

F14

Podpora neprodukčních funkcí lesů

Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

100 %

1 000 000 Kč

F24

Investice do veřejných prostranství:

  1. Veřejná prostranství
  2. MŠ a ZŠ
  3. Hasiči – JPO V
  4. Kulturní a spolková zařízení
  5. Kulturní památky

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

80 %

6 594 118 Kč

 Podrobnější informace k výzvě budou upřesněny v den vyhlášení výzvy nebo sdělovány v omezeném režimu před vyhlášením výzvy v rámci předběžných konzultací.


Na vyhlášení dalších výzev nemá MAS pro rok 2022 žádné další volné finanční prostředky.         Vyhlašování výzev v obvyklém režimu předpokládáme opět od roku 2023, kdy bude mít MAS přidělenou a schválenou finanční alokaci pro programové období 2021 – 2027.


 

 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Informace k plánovaným výzvám MAS

26. 1.Území MAS Zubří země

Dne 26.01.2022 plánuje MAS Zubří země vyhlášení 7. výzvy pro Program rozvoje venkova. Více informací viz Harmonogram výzev

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák