Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Základní údaje

schvalene-logo-zubri-zeme-male2

Území působnosti MAS

Území MAS Zubří země splňuje kritéria dle příslušného Oznámení Evropské Komise (homogenní oblast s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000, s hustotou do 120 obyvatel na km čtvereční, včetně malých měst do 25 000 obyvatel). 

Počet obyvatel území: 39 581

Rozloha území: 615,68 km2

Hustota obyvatel: 47,2 obyvatel/km2

Počet obyvatel, rozloha území a hustota obyvatel území je vykázána níže k 31.12.2019. 

Členská základna MAS

MAS Zubří země má 47 členů:

 • 34 členů zastupující soukromý sektor
 • 13 členů zastupující veřejný sektor

Počet obcí v území MAS

K území působnosti MAS patří 70 obcí:

 • 39 obcí ORP Bystřice n.P. (Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice) 
 • 28 obcí ORP Nové Město n.M. (Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Borovnice, Daňkovice, Dlouhé, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Kuklík, Líšná, Mirošov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Nový Jimramov, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice, Spělkov, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří) 
 • 3 obce ORP Tišnov (Nedvědice, Černvír, Drahonín)

Druh obecně prospěšné společnosti

 • pomoc při analytické činnosti regionu,
 • podpora systematického rozvoje regionu – rozvoj infrastruktury, služeb, kultury, sportu a rozvoj kulturního a historického vědomí obyvatele regionu,
 • spolupráce s národními či mezinárodními orgány, institucemi a spolky za účelem rozvoje regionu MAS Zubří země,
 • spolupráce s nadacemi, občanskými sdruženími, podnikateli a jinými organizacemi za účelem podpory všestranného rozvoje regionu MAS Zubří země,
 • podpora malého a středního podnikání regionu s cílem vytváření nových pracovních příležitostí
 • propagace regionu MAS Zubří země, jeho kulturního a přírodního dědictví a turistického a podnikatelského potenciálu,
 • organizace a pomoc při pořádání konferencí a seminářů,
 • podpora koordinace celoživotního, profesního a dalšího vzdělávání,
 • podpora organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnanců i nezaměstnaných,
 • podpora vývoje regionálních projektů,
 • podpora a koordinace projektů, které jsou v souladu s Integrovanou rozvojovou strategií a strategickým plánem LEADER
 • činnost v rámci programů administrovaných Společností při naplňování strategie CLLD 2014–2020.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák