Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2011

1. „Žijeme aktivně a zdravě,“ s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“

schvalene-logo-zubri-zeme-male2logo-mas-moravskobudejovicko

MAS Moravskobudějovicko ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s. požádala o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, na realizaci projektu s názvem „Žijeme aktivně a zdravě,“ s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“. 

Cílem projektu je vybudovat, případně rekonstruovat dětská hřiště a hřiště pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel venkova (úhrnem za cca 2,5 mil. Kč) v  3 obcích v území působnosti MAS Moravskobudějovicko (Dědice, Litohoř, Domamil) a ve 3 obcích v území působnosti MAS Zubří země (Křídla, Sněžné, Písečné). 

1. Víceúčelové hřiště v Písečnémhriste-pisecne1-nahled hriste-pisecne11-nahled hriste-pisecne8-nahledhriste-pisecne5-nahled

 

 

 

 

V současnosti se na parcele p.č. 20/1 v KÚ Písečné nachází obecní prostranství. V jeho lokalitě je vybudováno svépomocí hřiště s navážkou a propustným povrchem.  Plánované víceúčelové sportovní hřiště bude mít rozměry 30×15m, tak aby umožňovalo mj. i provozovat tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a další kolektivní sporty. Realizace hřiště bude spočívat v terénních úpravách pozemku, vyhloubení základové jámy a usazení sítě drenážního odvodnění. Následovat bude štěrkové lože ze 3 různých fragmentací štěrku doplněné finální vrstvou štěrku o zrnitosti 0–4mm. Hranice hřiště budou osazeny obrubníky. Jako sportovní povrch bude použita umělá tráva 2. generace včetně lajnování. Podle požadavků zástupce MŠ bude hřiště dovybaveno herními prvky pro kolektivní hry dětí MŠ. Hřiště bude ohraničeno sítěmi ukotvenými na ocelových sloupcích a uzamykatelnou vstupní bránou.

2. Dětské hřiště ve Sněžném

foto-plochy-na-hriste2-nahled foto-plochy-na-hriste-nahled   

 

 

 

Plocha určená k výstavbě dětského hřiště se nachází na parcele č. 778/2 – kat.úz. Sněžné na Moravě, které jsou ve vlastnictví Městyse Sněžné. Díky projektu budou pořízeny hrací prvky dětského hřiště.

3. Dětské hřiště v Křídlech fotodokumentace-kridla5-nahled fotodokumentace-kridla3-nahled 

 

 

 

 

Stavba dětského hřiště je umístěna u stávajícího objektu MŠ a ZŠ Křídla na pracele č. 120. Prostor před mateřskou školkou bude osazen dětskými hracími prvky pro nejmenší věkovou kategorii (trampolína, rozšíření stávajícího domku se skuzavkou o balanční žebřík, houpačky, pérová hopsadla atd.)

 

Součástí projektu jsou také 2 akce pro širokou veřejnost v Dědicích a Písečném. 

Státní zemědělský intervenční fond zaregistroval koncem června 2011 v rámci 13. kola PRV 50 Žádostí o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 98.170.252.- Kč. V záměru a) Národní spolupráce je zaregistrováno 32 projektů, v záměru b) Mezinárodní spolupráce je zaregistrováno 18 projektů.

 

2. Bystřicko čte dětem 2011

logo-bystricko-cte-detem-2011-upr

Spolupráce na projektu s mikroregionem Bystřicko.

Do letošního, již 4. ročníku, projektu se dle vypracovaného harmonogramu zapojilo celkem patnáct členských obcí, které tím chtějí zpříjemnit svým dětem dlouhé zimní večery a čekání na jaro. Ne každý rodič si totiž v uspěchané době najde čas posadit se večer na okraj dětské postele a otevřít pohádkovou knihu. Projekt „Bystřicko čte dětem“ je cesta, jak to trochu napravit a ukázat dětem i rodičům, že stačí 20 minut večerního čtení a usínání může být o to krásnější. Děti i dospělí se zase mohou zaposlouchat do pohádek, pověstí, fantazií či vyprávění a vdechovat tajemné kouzlo setmělých míst, která většinou navštěvují jen za dne.

Když se pak světla rozsvítí, zbylý čas se vyplní debatou nad přečtenou knížkou, hádankami, kreslením, různými hrami, tvořivými dílnami a dalšími aktivitami, které si pozvaní hosté pro děti připraví.

Letošní „Bystřicko čte dětem“ začalo 7. února 2011 v Dalečíně a končí začátkem dubna ve Víru. Mezitím se bude číst ve Zvoli, Dolní Rožínce, Unčíně, Rožné, Štěpánově n.Svr., Strážku, Bystřici n.Pern., Písečném, Prosetíně, Rozsochách, Sulkovci, Lísku a Rovečném. V některých obcích se podařilo opětovně pozvat i známější osobnosti – např. ve Štěpánově n.Svr. budou číst herci Zdeněk Podhůrský a Saša Rašilov, ve Strážku čtecí večery budou zaměřeny na čtení o řemeslech či povoláních a v neposlední řadě budou také číst babičky, dědečkové či milí místní občané.

Tento projekt finančně podpořila společnost E.ON a samozřejmě jednotlivé obce, neboť bez jejich podpory by se tato akce nemohla uskutečnit.

 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák