Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Zprávy o plnění SCLLD

MAS je povinna po schválení SCLLD odevzdávat půlroční zprávy o plnění SCLLD.

Tato povinnost vyplývá z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.

Níže naleznete schválené verze jednotlivých zpráv o plnění SCLLD pro období 2014 – 2020.

Zpráva o plnění SCLLD č. 1 za období od 26. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

Zpráva o plnění SCLLD č. 2 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

Zpráva o plnění SCLLD č. 3 za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 

Zpráva o plnění SCLLD č. 4 za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Zpráva o plnění SCLLD č. 5 za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 

Zpráva o plnění SCLLD č. 6 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

Zpráva o plnění SCLLD č. 7 za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

Zpráva o plnění SCLLD č. 8 za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

Zpráva o plnění SCLLD č. 9 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Zpráva o plnění SCLLD č. 10 za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

Zpráva o plnění SCLLD č. 11 za období 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

Zpráva o plnění SCLLD č. 12 za období 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák