Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2018

Projekt „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje II“

 • Žádost podána: 6/2018
 • Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882
 • Cíl dotace: Realizace SCLLD pro programové období 2014 – 2020. Aktivity spojené s realizací SCLLD reg. č. CLLD15_01_046, s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí včetně poradenstvím žadatelům, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací SCLLD.
 • Poskytovatel: MMR ČR – IROP SC. 4.2
 • Doba realizace: 7/2018 – 12/2023
 • Náklady: 13.249.384,– Kč, dotace 12.586.914,– Kč ve výši 95%
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
logo-irop-a-mmr

Projekt „SCLLD MAS Zubří země pro období 2014 – 2020“

 • Žádost podána: 2/2016
 • Registrační číslo: CLLD15_01_046
 • Poskytovatel: 4 programové rámce – IROP, OPZ, PRV, OPŽP
 • Cíl dotace: Implementace a realizace SCLLD MAS Zubří země na svém území působnosti
 • Alokace k rozdělení: 107.602,11 tis. Kč (včetně 1 519,42 tis. Kč na projekt spolupráce)
 • Doba realizace: 2016 – 2023
 • SCLLD schválena 1/2017, implementace SCLLD – první výzva PRV vyhlášena 3/2017.
logo-irop-a-mmr

Projekt „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2018“

 • Žádost podána: 5/2018
 • Cíl dotace: spolufinancování provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2018. 
 • Poskytovatel: Kraj Vysočina
 • Doba realizace: 1/2018 – 12/2018
 • Náklady: 95.000,– Kč, dotace 76 000,– Kč ve výši 80%.
 • Projekt byl podpořen 6/2018.

logo-fond-vysociny

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro příjemce dotace - 1. výzva SZP

27. 6.14:00MěÚ Bystřice n. P. - zasedací místnost

MAS Zubří země, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce dotace
k 1. výzvě MAS v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

Datum a čas

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák