Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

SZP

Strategický plán dotačního programu Společná zemědělská politika (dále jen SP SZP) předpokládá od roku 2024 kontinuální příjem žádostí o dotaci s plánovanými odstávkami ve vazbě na aktivity, které byly podporované a využívané v předchozím období (tj. do roku 2024 i v rámci přechodného období). 

Na jednání Valné hromady č. 1/2024 byl dne 11.6.2024 projednán a schválen Seznam akceptovatelné přidané hodnoty pro výzvy MAS SP SZP. Žadatelé z něj mohou vycházet při stanovení přidané hodnoty svého projektového záměru. Seznam bude průběžně aktualizován a doplňován dle potřeby a aktuálních pokynů metodického oddělení SZIF.

Informace k plánovaným výzvám MAS pro SZP, které předpokládáme od roku 2024, jsou uvedeny v HARMONOGRAMU VÝZEV.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák