Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Veřejné projednání přípravy Strategie CLLD na program. období 2014 - 2020

1. Bystřice nad Pernštejnem – 25.4.2013

2. Nedvědice – 2.5.2013

3. Nové Město na Moravě – 14.5.2013

4. ZÁVĚREČNÉ – Domanín (Borovinka) – 27.6.2013

pozvanka-na-verejna-projednani

Na jednotlivých veřejných projednáních ke tvorbě nové Integrované strategie území MAS Zubří země o.p.s. 2014 – 2020 byli přítomní seznámeni s činností MAS Zubří země, s novým dotačním programovým obdobím a jeho návaznosti na MAS, s příklady dobré praxe z MAS Moravskobudějovicko, s principem Leader a jeho uplatňováním při tvorbě nové ISÚ pro období 2014 – 2020 a se způsoby, kterými se mohli a mohou zapojit do této tvorby (veřejné projednání, jednání pracovních skupin, dotazníky od občanů, podnikatelů a obcí, databáze záměrů, statistiky a mapové podklady).

Dále na veřejných projednáních byly probrány možné oblasti pro diskusi nad současným stavem a vývojem celé oblasti MAS pro budoucí období.

Výsledky a výstupy klíčových priorit jednotlivých tematických oblastí byly zpracovány společně z komunitních veřejných jednání z Nového Města na Moravě, Nedvědice a Bystřice nad Pernštejnem.

 

O klíčových bodech – prioritách, které byly rozděleny do tří tematických oblastí:

1. Podnikání, zemědělství, lesnictví a ŽP

2. Obnova a rozvoj obce

3. Občanská společnost, sociální sféra, vzdělávání

bylo diskutováno ve skupinkách – metodou skupinové práce, kde postupně, označením pěti priorit, došlo k vyjádření ke všem navrženým tematickým oblastem možného rozvoje obce. Ke každé oblasti byl stanoven jeden garant (proškolen před akcí – vystižení podstaty řečeného), který zapisoval a jasně formuloval výstupy z diskuze tak, aby zůstaly zachovány jako skupinová paměť. Tato vyjádření následně byla prezentována na sběrném panelu před ostatními přítomnými z dalších skupin a byla případně doplněna o náměty z ostatních skupin tak, aby se ke každé oblasti mohli vyjádřit všichni účastníci setkání (metoda u stolu – brainstorming). Nakonec byla porovnána s výsledky dotazníkového šetření. Ve spolupráci s účastníky a za pomoci facilitátora byla vytvořena závěrem mapa potřeb a potenciálu části spádového území MAS, na které bude navazovat tvorba strategie celé místní akční skupiny. 
 

Průběh a vytyčení priorit a cílů je v dokumentu Shrnutí závěrů jednotlivých veřejných projednání

Z tohoto shrnutí byly stanoveny jednotlivé konkrétní priority, které byly prezentovány na závěrečném komunitním projednávání – viz Prezentace shrnutí priorit a cílů ISÚ

Ze všech získaných podkladů byla vytvořena Analýza území MAS Zubří země.

Dále v rámci setkání pracovní skupiny a získaných podkladů byla nově vytvořena SWOT analýza celého území MAS, která odráží všechny základní body zaměření rozvoje území.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák