Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro školy

Animace škol

Hromadné konzultace – realizace šablon

MAS Zubří země, o.p.s. ve spolupráci s NIDV Jihlava připravuje hromadnou konzultaci – realizace šablon k rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (ukončení projektů šablon I a závěrečná ZoR),  Šablony II (příprava žádosti v ISKP14+, realizace šablon) v prioritní ose 3 OP VVV.

Hromadné konzultace jsou určeny pro ředitele a další pracovníky MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ z území působnosti MAS, kteří se podílejí na realizaci projektů formou šablon anebo mají zájem využít podporu z Šablon II.

TERMÍN:

 • čtvrtek 29. listopadu 2018 od 13:00 hod. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, zasedací místnost 1. patro

Hromadné konzultace proběhnou za účasti – Bc. Soňi Baueršímové DiS., odborný poradce NIDV

Prosím o registraci na konzultace předem na e-mailu: lenkavichova@email.cz 

Předem si prosím připravte svoje dotazy k realizaci projektů, změn, vykazování výstupů, vedení dokumentace k projektu, přípravě zprávy o realizaci v IS KP14+ atd.

Témata:

 • principy a nastavením zjednodušeného vykazování projektu Šablony II
 • nejžádanější šablony (popis, požadavky, výstupy, aj.
 • jak vybírat jednotlivé šablony v kontextu strategie školy
 • jaké jsou mantinely a omezení při výběru jednotlivých šablon
 • aktuální nabídka DVPP, které jsou vhodné pro využití v rámci projektu Šablony II
 • kdo vám může být nápomocen při rozvoji (role Místních akčních skupin tzv. Animace do škol, Tvorba Místních akčních plánů, aj.)
 • navázání Šablony I a Šablony II (předčasné ukončení projektů, dostupnosti dotazníků, změny)
 • realizace, vykazování _____________________________________________________________________________________
 


ARCHIV SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLY ZA ROKY 2016 A 2017


SEMINÁŘ PRO ŠKOLY V ROCE 2017:

 • MAS Zubří země, o.p.s. ve spolupráci s NIDV Jihlava pořádali dne 2.10.2017 hromadnou konzultaci – realizace šablon v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.  Hromadné konzultace jsou určeny pro ředitele a další pracovníky MŠ a ZŠ z území působnosti MAS, kteří se budou podílet na realizaci projektů formou šablon.
 • Pozvánka na hromadné konzultace k realizaci šablon pro MŠ a ZŠ


SEMINÁŘ PRO ŠKOLY V ROCE 2016:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák