Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Nová zelená úsporám light

nzul-logo

Příjem žádostí byl 22.5.2024 dočasně ukončen v rámci výzvy 1/2024 – Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků. K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět 25. června v 10 hodin. 

Novinky v NZÚL v roce 2024

Naše MAS Zubří země, o.p.s. poskytuje bezplatné poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci včetně vypracování odborného posudku v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele na území naší MAS.

Dotace a pomoc je určena pro osoby ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně (podmínka pobírání důchodu platí pro všechny členy domácnosti) a osoby pobírající příspěvek na bydlení nebo příspěvky na děti v období od 12. 9. 2022, které jsou zároveň (spolu)vlastníky rodinného domu nebo trvale obydleného rekreačního objektu (typicky chaty). Ti můžou dosáhnout na dotaci na úsporná opatření ve výši až 150 000 Kč + 60 000 Kč/90 000 Kč na pořízení a instalaci solárních systémů na ohřev vody. Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených aktivit. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.

Rádi Vám tak v současné nelehké situaci pomůžeme s procesem, který Vám bez zbytečných komplikací umožní rychle a efektivně zajistit dlouhodobé úspory na energiích a zároveň částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu. Nebojte se na nás obrátit!

Pomůžeme Vám s podáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný žadatel a poradíme, jak je třeba postupovat.

Konkrétní informace a možnosti pro vás se dozvíte na stránkách NZÚ Light.

V případě zájmu se obracejte na:

Seznam možných renovací a výši jednotného příspěvku opatření můžete vidět na obrázku dole.
podporavana-opatreni-nzul-2024

Ohřev teplé vody pomocí solární energie pro nízkopříjmové domácnosti

OHŘEV VODY – NOVINKY OD 1/2024

 • instalace s novým bojlerem – podpora 90 000 Kč
 • instalace bez nového bojleru – podpora 60 000 Kč
 • vždy povinná ochrana proti opaření
 • min. instalovaný výkon fotovoltaických panelů 2 kWp
 • automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu
 • požadavek na přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody
 • nové podmínky umožní instalovat systémy s vyšším výkonem, a to bez požadavku na příliš velký objem bojleru
 • instalovaný systém bude muset získat revizi dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

MÁM NÁROK NA DOTACI Z NZÚ LIGHT?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

JAKÁ OPATŘENÍ SI MÁM VYBRAT?

Záměrem programu je podpořit rychle realizovatelné zateplení, s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Proto je potřeba najít místa, kudy teplo z vašeho domu nejvíce uniká. Často to bývají nekvalitní stará okna a vchodové dveře. Teplo uniká i přes nedostatečně zateplenou fasádu, střechu, stropy a podlahy. Začněte od míst, kudy do domu nejvíce „táhne“. Můžete vyměnit třeba jen některá okna, nebo si vybrat více různých opatření tak, abyste nabízené finanční prostředky maximálně využili k zateplení a renovaci vašeho obydlí.

Pokud si nevíte rady, poraďte se s příbuznými, s odborníky z řad realizačních firem nebo z Místních akčních skupin.

KDY SI MÁM ŽÁDOST PODAT?

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a my vám poskytneme zálohu. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. Příjem žádostí otevřeme 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci vyplatíme zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Čím dříve svá obydlí zateplíte, tím dříve snížíte své výdaje na vytápění.

CO BUDU POTŘEBOVAT K ŽÁDOSTI?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.

K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

JAK ŽÁDOST PODÁM?

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu. Do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Jak postupovat při zřízení elektronické identity i při podání žádosti zjistíte v tomto návodu.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ NEMÁM POČÍTAČ NEBO NEVÍM, JAK POSTUPOVAT?

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině a požádejte příbuzné o pomoc s vyřízením elektronické identity i s podáním žádosti. Obrátit se můžete též na zástupce Místních akčních skupin, kteří pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se můžete obrátit na konzultační střediska EKIS a M-EKIS.

KDO MI PRÁCE NA RENOVACI MÉHO DOMU UDĚLÁ?

Je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si najdete realizační firmu. Vybrat si můžete i v našem Seznamu specialistů.

JAK DOLOŽÍM REALIZACI DOTOVANÝCH OPATŘENÍ?

Po dokončení prací nám předložíte Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření, závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny v sekci Dokumenty (na  webu Nové zelené úsporám). Zprávu o realizovaných opatřeních vám potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

Neneseme odpovědnost za úspěšnou realizaci.

212-nzul-video-reditel-sfzp-nahled


 • Přehledné a stručné informace v kostce k NZÚL v rozhovoru s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP – více reportáž ČT24

 

 

Novinkou v NZÚL jsou informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. Žadatel díky nim získá lepší orientaci, jaké přínosy zateplení dané konstrukce domu přinese a jak je správně realizovat. Na svém webu je zveřejňuje SFŽP ČR. Dotace z Nové zelené úsporám Light podporují rychle a snadno realizovatelná opatření na rodinných domech nízkopříjmových domácností jako je zateplení, výměna oken a vchodových dveří. Jde o jednoduché úpravy s významným přínosem pro úspornější provoz domácnosti, které je možné realizovat i svépomocí.

7 informačních příruček:

S čím příručky pomohou?

 • praktické rady a tipy
 • názorné ilustrace
 • jistota kvalitního provedení
 • usnadní dohled nad firmou realizující opatření
 • usnadní orientaci v nabídce technologií a materiálů
 • slouží jako kontrola, že je opatření realizováno v souladu s podmínkami dotace
 • obsahují řadu rad a doporučení
 • šikovným vodítkem pro ty, co realizují svépomocí

plakat-generator-publicity-na-web-final

NZÚL-plakát publicity A3 - ke stažení

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák