Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Jednací řády a další dokumenty k interním postupům

OBECNÉ – KE VŠEM OPERAČNÍM PROGRAMŮM

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Jednací řád Kontrolního výboru

Etický kodex, tj. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti zaměstnance/člena orgánu MAS Zubří země 

 

SPECIFICKÉ DOKUMENTY – PROGRAM IROP A PRV

Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum

Potvrzení o převzetí žádosti k hodnocení


SPECIFICKÉ DOKUMENTY – PROGRAM PRV

Vzor – vzdání se práva podat žádost o přezkum


SPECIFICKÉ DOKUMENTY – PROGRAM IROP

Vzor – vzdání se práva podat žádost o přezkum

Spisový, archivační a skartační řád

Vyjádření ke změně integrovaného projektu v rámci programového rámce IROP CLLD MAS Zubří země, o.p.s.

 

 

 

--------------------------------------

 

HISTORIE JEDNACÍCH ŘÁDŮ:

Jednací řád Výběrové komise – platný od 2.11.2017 do 13.2.2018

Jednací řád Výběrové komise – platný od 13.2.2018 do 4.5.2020

Jednací řád Výběrové komise – platný od 4.5.2020 do 15.6.2021

--------------------------------------

Jednací řád Programového výboru – platný od 2.11.2017 do 13.2.2018  

Jednací řád Programového výboru – platný od 13.2.2018 do 11.12.2018

--------------------------------------

Jednací řád Kontrolního výboru – platný od 2.11.2017 do 13.2.2018

Jednací řád Kontrolního výboru – platný od 13.2.2018 do 19.11.2018


Pro níže uvedené výzvy (tj. v roce 2017) byly jednací řády součástí interních postupů a jsou k nalezení přímo na stránce s danou výzvou:

1. – 6. výzva IROP

1. výzva PRV


Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák