Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2006

Opatření 2.1.4 C Rozvoj venkova (podopatření typu Leader+) – osvojování schopností

  • Žadatel – mikroregion Bystřicko
  • Dne 28. dubna byla podána žádost o poskytnutí podpory z OP Zemědělství na projekt „Vypracování integrované územní rozvojové strategie MAS Zubří země“.
  • Náklady projektu jsou ve výši 393 796,– Kč, požadovaná výše podpory je v plné výši nákladů (100%).
  • Projekt bude realizován v období květen – prosinec 2006
  • Cílem tohoto projektu je navázání na probíhající proces formování místní akční skupiny na území mikroregionu Bystřicko, informování veřejnosti o činnosti MAS díky vytvořené webové stránce a publikací v Novinách Bystřicka, zpracování potřebných územních analýz, vytyčení rozvojových priorit a jejich následné zohlednění a zpracování do integrované strategie MAS Zubří země.
  • Dotace nebyla mikroregionu Bystřicko schválena – schválené projekty

logo-eu logo-mze

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák